The present will kill the past, 2024

I The present will kill the past utgår jag ifrån hemmet: hur påverkas vi av den plats vi bor på? Den franske filosofen Gaston Bachelard menar att hus inte bara är fysiska strukturer utan också psykologiska och fantasifulla utrymmen som formar våra tankar och känslor. Han beskriver hemmet som barnets första kosmos. Om huset är barnets första universum, hur formar dess rymd all efterföljande kunskap om andra utrymmen? Och om vi utgår ifrån Bachelards tanke om huset som en scen för dagdrömmar, hur påverkas alla dessa dagdrömmar av varandra när man bor tillsammans i en familj?


Installation view, Konstnärscentrum Väst, Göteborg

© Clara Aldén 2024